linki adsense

czwartek, 13 grudnia 2012

KURS HTML - AKAPITY

Dokument HTML jest podzielony na akapity.

Akapity HTML

 

Akapity są definiowane za pomocą znacznika <p>.

Przykład

 

<p>To jest akapit</p>
<p>To jest kolejny akapit</p>

SPRÓBUJ SAM »
Uwaga: Przeglądarki automatycznie dodają pustą linię przed i po akapicie.

Nie zapomnij o znaczniku zamykającym

 

Większość przeglądarek będzie wyświetlać kod HTML poprawnie jeśli nawet zapomnimy o znaczniku zamykającym:

Przykład

 

<p>To jest akapit
<p>To jest kolejny akapit

SPRÓBUJ SAM »
Powyższy przykład będzie działał w większości przeglądarek, ale nie jest to regułą. Zapominanie o znaczniku końcowym  może skutkować nieoczekiwanymi wynikami i błędami.
Uwaga: Następne wersje HTML nie pozwolą na pomijanie znacznika zamykającego.

Następna linia HTML

 

Użyj znacznika <br> jeśli chcesz przejść do następnej linii bez tworzenia nowego akapitu:

Przykład

 

<p>To<br>jest<br>akapit ze znakami nowej linii</p>

SPRÓBUJ SAM »
Element <br> to pusty element HTML. Nie ma znacznika zamykającego.

Wynik HTML w przeglądarce - Przydatne rady

 

Nie możesz być pewny/pewna jak będzie wyświetlany kod HTML. Duże lub małe ekrany i okna przeglądarek różnej wielkości będą tworzyć różne wyniki.
Wstawianie dodatkowych spacji czy pustych linii w kodzie HTML nie spowoduje zmian wyświetlania dokumentu w przeglądarce internetowej.
Przeglądarka usuwa dodatkowe spacje i puste linie przed wyświetleniem dokumentu HTML.
SPRÓBUJ SAM
(Przykład demonstruje trochę problemów z formatowaniem dokumentu HTML)Więcej przykładów

 

Więcej akapitów
Podstawowe zachowania akapitów.

Opis znaczników HTML
Znacznik  Opis
<p>  Definiuje akapit
<br>  Wstawia znak nowej linii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz