linki adsense

poniedziałek, 10 grudnia 2012

KURS HTML - HEAD

Przykłady

<title> - Definiuje tytuł dokumentu HTML

<base> - Domyślny URL i "target" dla linków

<meta> - Metadane dla dokumentu HTMLElement <head>

Element <head> jest kontenerem dla wszystkich elementów head. Elementy wewnątrz <head> mogą zawierać skrypty, instrukcję dla przeglądarek gdzie znaleźć arkusz stylów, metadane itp.
W sekcji <head> mogą się znaleźć znaczniki: <title>, <style>, <meta>, <link>, <script>, <noscript> i  <base>.

Element <title>

Znacznik <title> definiuje tytuł dokumentu.
Element <title> jest wymagany we wszystkich dokumentach HTML/XHTML.
Element <title> :
  • definiuje tytuł w pasku narzędzi przeglądarki
  • zapewnia tytuł dla strony kiedy jest dodawana do ulubionych
  • wyświetla tytuł strony  w wynikach wyszukiwarki
Uproszczony dokument HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tytuł dokumentu</title>
</head>

<body>
Zawartość dokumentu......
</body>

</html>Element <base>

Znacznik <base> określa domyślny adres lub domyślny "target" dla wszystkich linków na stronie:
<head>
<base href="http://www.w3schools.com/images/"><base target="_blank">
</head>Element <link>


Znacznik <link> definiuje relację pomiędzy dokumentem a zewnętrznym źródłem.

Znacznik <link> zazwyczaj jest używany do połączenia z zewnętrznym arkuszem stylów:
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>The HTML <style> Element


Znacznik <style> jest używany do definiowania informacji o stylach dla dokumentu HTML.

Wewnątrz elementu <style>  określasz w jaki sposób wyświetlany jest dokument HTML w przeglądarce:
<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow}
p {color:blue}
</style>
</head>Element  <meta>


Metadane to dane (informacje) na temat danych.

Znacznik <meta> zapewnia metadane na temat dokumentu HTML. Metadane nie będą wyświetlane na stronie, ale będą analizowane przez przeglądarkę.

Elementy meta są zazwyczaj używane do określania opisu strony, słów kluczowych, autora strony, ostatniej modyfikacji i innych metadanych.

Metadane mogą być używane przez przeglądarki (jak wyświetlić zawartość lub przeładować stronę), wyszukiwarki (słowa kluczowe), lub inne usługi internetowe.

Znaczniki <meta> zawsze są wewnątrz elementu <head>.

Znaczniki <meta> - Przykłady użycia

Definiowanie słów kluczowych dla wyszukiwarek:
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript">
Definiowanie opisu strony:
<meta name="description" content="Darmowe internetowe szkolenia HTML i CSS">
Definiowanie autora strony:
<meta name="author" content="Krzysztof Kowalski">
Odświerzanie dokumentu co 30 sekund:
<meta http-equiv="refresh" content="30">Element <script>


Znacznik <script> jest używany do definiowania skryptów wykonywanych po stronie przeglądarki, takich jak JavaScript.

Element <script> będzie omawiany w późniejszych postach.

Elementy head

Znacznik Opis
<head> Definiuje informacje dotyczące dokumentu
<title> Definiuje tytuł dokumentu
<base> Definiuje domyślny adres lub domyślny "target" dla wszystkich linków na stronie
<link> Definiuje relację pomiędzy dokumentem a zewnętrznym źródłem
<meta> Definiuje metadane dokumentu HTML
<script> Definiuje skrypt wykonywany po stronie klienta (przeglądarki)
<style> Definiuje informacje o stylach dla dokumentu HTML

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz