linki adsense

niedziela, 16 grudnia 2012

KURS HTML - ELEMENTY HTML

Elementy HTML definiują Dokument HTML


Elementy HTML

 

Element HTML to wszystko pomiędzy znacznikami razem ze znacznikami:
Znacznik początkowy * Zawartość Elementu Znacznik końcowy *
<p> To jest akapit </p>
<a href="default.htm"> To jest link </a>
<br>
* Znaczniki początkowy i końcowy są także zwane znacznikiem otwierającym i zamykającym.

Składnia Elementu HTML


  • Element HTML zaczyna się znacznikiem początkowym
  • Element HTML kończy się znacznikiem końcowym
  • Zawartość elementu znajduje się pomiędzy znacznikiem początkowym i końcowym
  • Niektóre elementy mają pustą zawartość
  • Puste elementy są zamknięte znacznikiem początkowym (np. <br>)
  • Większość elementów HTML może mieć atrybuty

Zagnieżdżone elementy HTML

 

Większość elementów HTML da się zagnieżdżać (elementy mogą zawierać inne elementy HTML) 

Dokument HTML składa się z zagnieżdżonych elementów HTML

Przykład dokumentu HTML

 


<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
<p>To jest mój pierwszy akapit.</p>
</body>

</html>


Powyższy przykład zawiera 3 elementy HTML.

Wyjaśnienie przykładu

 

Element  <p>:


<p>To jest mój pierwszy akapit.</p>

Element <p> definiuje akapit w dokumencie HTML.
Element ma znacznik początkowy <p> i końcowy </p>.
Zawartość elementu to: To jest mój pierwszy akapit.

Element  <body>:


<body>
<p>To jest mój pierwszy akapit.</p>
</body>


Element <body> definiuje ciało dokumentu HTML.
Element ma znacznik początkowy <body> i końcowy </body>.
Zawartością elementu jest inny element HTML(w tym przypadku element p).
Element  <html>:


<html>

<body>
<p>To jest mój pierwszy akapit.</p>
</body>

</html>


Element <html> definiuje cały dokument HTML.
Element ma znacznik początkowy <html> i końcowy </html>.
Zawartością elementu jest inny element HTML(w tym przypadku element body).


Nie zapomnij o znaczniku końcowym

 

Niektóre elementy HTML są wyświetlane poprawnie nawet jeśli zapomnisz o znaczniku końcowym:


<p>To jest akapit
<p>To jest akapit 


Powyższy przykład działa poprawnie w większości przeglądarek internetowych, ponieważ znacznik zamykający uważany jest za opcjonalny.
Nigdy na tym nie polegaj.Większość elementów HTML będzie dawać nieoczekiwane rezultaty  i/lub błędy jeśli zapomnisz o znaczniku końcowym.


Puste elementy HTML

 

Elementy HTML bez zawartości nazywane są pustymi.
<br> jest pustym elementem bez znacznika zamykającego (znacznik <br> definiuje przejście do następnej linii).
Wskazówka: w XHTML, wszystkie elementy muszą być zamknięte. Dodanie znaku slash wewnątrz znacznika początkowego, np.  <br />, to poprawny sposób zamykania pustych elementów w XHTML (i XML).


Porada HTML: Pisz znaczniki małymi literami

 

Nie ma większego znaczenia czy znacznik napiszesz z małej czy dużej litery: <P> oznacza to samo co <p>. Wiele stron internetowych używa znaczników napisanych z dużych liter.
W3Schools używa małych liter ponieważ World Wide Web Consortium (W3C) zaleca małe litery w HTML 4 i wymaga małych liter w XHTML.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz