linki adsense

piątek, 14 grudnia 2012

KURS HTML - NAGŁÓWKI HTML

Nagłówki są ważne w dokumentach HTML.

Nagłówki HTML

 

Nagłówki są definiowane w znacznikach od <h1> do <h6>.
<h1> definiuje najważniejszy nagłówek. <h6> definiuje najmniej ważny nagłówek.

Przykład

 

<h1>Tho jest nagłówek</h1>
<h2>Tho jest nagłówek</h2>
<h3>Tho jest nagłówek</h3>

Spróbuj Sam »
Uwaga: przeglądarki automatycznie dodają trochę pustej przestrzeni przed i po każdym nagłówku.

Nagłówki Są Ważne

 

Używaj nagłówków HTML tylko jako nagłówków. Nie używaj nagłówków do pogrubiania czy powiększania tekstu.
Silniki wyszukiwania używają Twoich nagłówków do indeksowania struktury i zawartości Twoich stron internetowych.
Odkąd użytkownicy mogą przejrzeć Twoje strony po nagłówkach, jest ważne żeby używać nagłówków do pokazania struktury dokumentu.
Nagłówek H1 powinien być używany jako główny nagłówek. Następnymi w hierarchii powinny być nagłówki H2, H3...

Linie HTML


Znacznik <hr> tworzy poziomą linię na stronie HTML.

Element hr może być użyty jako separator zawartości strony:

Przykład

 

<p>To jest akapit</p>
<hr><p>To jest akapit</p>
<hr><p>To jest akapit</p>

SPRÓBUJ SAM »Komentarze HTML


Komentarze mogą być wstawiane w kodzie HTML żeby był bardziej czytelny i zrozumiały. Komentarze są ignorowane przez przeglądarkę i nie są wyświetlane.


Przykład

 

<!-- To jest komentarz -->

SPRÓBUJ SAM »
 
Uwaga: Wykrzyknik jest po nawiasie otwierającym, ale nie ma go przed nawiasem zamykającym.

Podpowiedź HTML - Jak przejrzeć kod źródłowy HTML


Czy kiedykolwiek przyglądając się stronie internetowej zastanawiałeś się: "Hej! Jak oni to zrobili?"
Żeby się tego dowiedzieć, kliknij prawy przycisk myszy na stronie i wybierz "Zobacz Źródło" (IE) lub "Pokaż źródło strony" (Firefox), albo podobnie dla innych przeglądarek. To otworzy okno zawierające kod HTML strony.

Opis znaczników HTML


W następnych rozdziałach tego kursu nauczysz się więcej o znacznikach HTML i ich atrybutach.

Znacznik Opis
<html> Definiuje dokument HTML
<body> Definiuje ciało dokumentu
<h1> to <h6> Definiuje nagłówki HTML
<hr> Definiuje poziomą linię
<!--> Definiuje komentarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz