linki adsense

środa, 13 marca 2013

KURS HTML - LISTA

Najbardziej powszechne listy HTML to listy uporządkowane i nieuporządkowane:

Listy HTML

Lista uporządkowana:

  1. Pierwsza pozycja listy
  2. Druga pozycja listy
  3. Trzecia pozycja listy

Lista nieuporządkowana:

  • Pozycja listy
  • Pozycja listy
  • Pozycja listy

Examples

Przykłady - spróbuj sam

Lista nieuporządkowana
Jak stworzyć listę nieuporządkowaną w dokumencie HTML.
Lista uporządkowana
Jak stworzyć listę uporządkowaną w dokumencie HTML.
(Więcej przykładów znajduje się na końcu strony).

Nieuporządkowane listy HTML

Nieuporządkowane listy zaczynają się znacznikiem <ul> . Każda pozycja listy zaczyna się znacznikiem <li>.
Pozycje listy poprzedzone są małymi czarnymi kółkami.

<ul>
<li>Kawa</li>
<li>Mleko</li>
</ul> 
 

Oto jak powyższy kod HTML wygląda w przeglądarce:
  • Kawa
  • Mleko

Uporządkowane listy HTML

Nieuporządkowane listy zaczynają się znacznikiem <ol> . Każda pozycja listy zaczyna się znacznikiem <li>.
Pozycje listy poprzedzone są numerami.

<ol>
<li>Kawa</li>
<li>Mleko</li>
</ol> 
 
Oto jak powyższy kod HTML wygląda w przeglądarce:
  1. Kawa
  2. Mleko

Listy definicji HTML

Lista definicji to lista pozycji, z opisami każdej pozycji.
Listę definicji definiuje znacznik <dl>.
Znacznika <dl> używa się w połączeniu ze znacznikiem <dt> (definiuje pozycję na liście) i <dd> (opisuje pozycję na liście):

<dl>
<dt>Kawa</dt>
<dd>- gorący czarny napój</dd>
<dt>Mleko</dt>
<dd>- biały zimny napój</dd>
</dl>
Oto jak powyższy kod HTML wygląda w przeglądarce:
Kawa
- gorący czarny napój
Mleko
- biały zimny napój

Przydatne wskazówki

Porada: Pozycją listy może być tekst, podziały wiersza (<br>), obrazy, linki, inne listy, itd.


Examples

Przykłady

Różne typy list uporządkowanych
Demonstruje różne typy list uporządkowanych.
Różne typy nieuporządkowanych list
Demonstruje różne typy list nieuporządkowanych.
Listy zagnieżdżone
Demonstruje jak można zagnieżdżać listy.
Listy zagnieżdżone 2
Demonstruje bardziej skomplikowane listy zagnieżdżone.
Lista definicji
Demonstruje listę definiowaną (z opisami).

Znaczniki list HTML

Znacznik Opis
<ol> Definiuje listę uporządkowaną (ordered list)
<ul> Definiuje listę nieuporządkowaną (unordered list)
<li> Definiuje pozycję listy (list item)
<dl> Definiuje listę definiowaną (definition list)
<dt> Definiuje pozycję listy definiowanej
<dd> Definiuje opis pozycji listy definiowanej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz